Asiakas:
AIVOVAMMALIITTO

Vuonna 1992 perustettu Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, joka edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

Projekti:
JÄSENLÄHTÖINEN STRATEGIAPROSESSI JA STRATEGIAN VISUALISOINTI
  • Strategiapäivien lähityöpajat, 3 kpl
  • Strategian työstön jatkotyöpajat etänä, 4 kpl
  • Strategiaraportin laatiminen, taitto ja kuvitus
  • Strategian visualisointi, ”strategiajuliste”

Ajankohta: 1–5/2023

https://aivovammaliitto.fi/aivovammaliitto/strategia-ja-arvot-2/

OTA YHTEYTTÄ!

AIVOVAMMALIITON STRATEGIA VUOSILLE 2023–2030
– jäsenlähtöisen strategiaprosessi ja visualisointi

Octante suunnitteli ja fasilitoi Aivovammaliiton jäsenlähtöisen strategiaprosessin, joka koostui kolmesta lähityöpajasta ja neljästä strategian jatkotyöstöön keskittyneestä etätyöpajasta. Työpajoihin osallistui liiton hallituksen lisäksi jäsenyhdistysten ja henkilöstön edustajia sekä muutama ulkopuolinen asiantuntija.

Ensimmäisen lähityöpajan tavoitteena oli pohjustaa tuleva strategiaprosessi. Päivitimme liiton missiota, visiota sekä arvoja ja arvioimme edellisen strategian onnistumista. Tunnistimme ja analysoimme myös eri kohderyhmien tarpeita ja odotuksia.

Toisessa lähityöpajassa ennakoimme tulevaisuutta. Arvioimme liiton toimintaan vaikuttavia muutosvoimia, trendejä ja hiljaisia signaaleja erilaisin harjoituksin ja hahmottelimme tulevaisuusskenaarioita eri toimijoiden näkökulmasta.

Kolmannessa lähityöpajassa tuotimme liiton tärkeimpien sidosryhmien asiakaspolut ja pohdimme niiden kehittämistä. Työpajassa syntyi runsaasti käytännön ideoita liiton toiminnan jatkokehittämiseen.

Etätyöpajoissa viilasimme aivovammaliitolle uudet strategiset tavoitteet lähityöpajoissa syntyneiden ideoiden ja ajatusten pohjalta. Octante fasilitoi ja valmisteli kaikki työpajat, piti kirjaa syntyneistä ideoista ja tuotti niiden pohjalta jatkoehdotukset seuraaviin työpajoihin. Octante myös viimeisteli strategiset tavoitteet ja tuotti strategiaesityksen lisäksi strategiaraportin sisältöineen ja taittoineen sekä visualisoi lopullisen strategian.

NÄIN ETENEMME

Lämmittely

Lämmittely

Käymme aloitustyöpajassamme läpi palveluvalikoimasi nykytilan ja valitsemme sopivat kehityskohteet.

Startti

Startti

Vahvistamme asiakasymmärrystä, käymme läpi kohderyhmäsi ja palvelulupauksesi 1–3 työpajassa.

Kiihdytys

Kiihdytys

Hiomme palveluprosessisi yksi kerrallaan asiakaslähtöisiksi ja tasalaatuisiksi. Täydennämme tarvittaessa palveluvalikoimaasi uusilla konsepteilla. Keskimäärin 1–2 työpajaa/palvelu.

Oikopolku

Oikopolku

Muotoilemme asiakaskokemustasi tukevat yhtenäiset palvelumaisemat ja muut palveluelementtisi. Viilaamme myös visuaaliset ohjeistuksesi ja palvelukäsikirjasi. 2–5 työpajaa.

Sinun vuorosi

Sinun vuorosi

Saat meiltä valmiit askelmerkit asiakaslähtöisen yrityskulttuurisi kehittämiseen sekä palvelutarjoomasi ja asiakaslupaustesi ylläpitoon.

NÄIN ETENEMME

Lämmit-tely

Lämmittely

Aloitustyöpajassa käymme läpi palveluvalikoimasi nykytilan ja valitsemme sopivat kehityskohteet.

Startti

Startti

Vahvistamme asiakasymmärrystä, käymme läpi kohderyhmäsi ja palvelulupauksesi 1–3 työpajassa.

Kiihdy-tys

Kiihdytys

Hiomme palveluprosessisi yksi kerrallaan asiakaslähtöisiksi ja tasalaatuisiksi. Täydennämme tarvittaessa palveluvalikoimaasi uusilla konsepteilla. Keskimäärin 1–2 työpajaa/palvelu.

Oiko-polku

Oikopolku

Muotoilemme asiakaskokemustasi tukevat yhtenäiset palvelumaisemat ja muuta palveluelementtisi. Viilaamme myös visuaaliset ohjeistuksesi ja palvelukäsikirjasi. 2–5 työpajaa.

Sinun vuorosi

Sinun vuorosi

Saat meiltä valmiit askelmerkit asiakaslähtöisen yrityskulttuurisi kehittämiseen sekä palvelutarjoomasi ja asiakaslupaustesi ylläpitoon.

NÄIN ETENEMME

Lämmittely

Lämmittely

Käymme aloitustyöpajassamme läpi palveluvalikoimasi nykytilan ja valitsemme sopivat kehityskohteet.

Startti

Startti

Vahvistamme asiakasymmärrystä, käymme läpi kohderyhmäsi ja palvelulupauksesi 1–3 työpajassa.

Kiihdytys

Kiihdytys

Hiomme palveluprosessisi yksi kerrallaan asiakaslähtöisiksi ja tasalaatuisiksi. Täydennämme tarvittaessa palveluvalikoimaasi uusilla konsepteilla. Keskimäärin 1–2 työpajaa/palvelu.

Oikopolku

Oikopolku

Muotoilemme asiakaskokemustasi tukevat yhtenäiset palvelumaisemat ja muuta palveluelementtisi. Viilaamme myös visuaaliset ohjeistuksesi ja palvelukäsikirjasi. 2–5 työpajaa.

Sinun vuorosi

Sinun vuorosi

Saat meiltä valmiit askelmerkit asiakaslähtöisen yrityskulttuurisi kehittämiseen sekä palvelutarjoomasi ja asiakaslupaustesi ylläpitoon.

NÄIN ETENEMME

Lämmittely

Lämmittely

Käymme aloitustyöpajassamme läpi palveluvalikoimasi nykytilan ja valitsemme sopivat kehityskohteet.

Startti

Startti

Vahvistamme asiakasymmärrystä, käymme läpi kohderyhmäsi ja palvelulupauksesi 1–3 työpajassa.

Kiihdytys

Kiihdytys

Hiomme palveluprosessisi yksi kerrallaan asiakaslähtöisiksi ja tasalaatuisiksi. Täydennämme tarvittaessa palveluvalikoimaasi uusilla konsepteilla. Keskimäärin 1–2 työpajaa/palvelu.

Oikopolku

Oikopolku

Muotoilemme asiakaskokemustasi tukevat yhtenäiset palvelumaisemat ja muuta palveluelementtisi. Viilaamme myös visuaaliset ohjeistuksesi ja palvelukäsikirjasi. 2–5 työpajaa.

Sinun vuorosi

Sinun vuorosi

Saat meiltä valmiit askelmerkit asiakaslähtöisen yrityskulttuurisi kehittämiseen sekä palvelutarjoomasi ja asiakaslupaustesi ylläpitoon.

OSAAJAMME PALVELUKSESSASI

OTA YHTEYTTÄ!

Kerromme lisää ratkaisuistamme, joilla tuemme organisaatiosi asiakaslähtöisyyden kasvua ja mieliinjäävien palvelukokemusten rakentamista.

Hanna Apunen

AD, palvelumuotoilija
+358 41 431 7130
hanna.apunen@octante.fi

Tule käymään!

Octante
Siemenkuja 2 B, kolmas kerros
00700 Helsinki

Lähetä postia!

Octante
Huhtatie 16
00700 Helsinki